کاخ سفید: ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد سوریه نگرفته است