شافر: من دوست داشتم در ورزشگاه آزادی ما در حال بازی / هلال بازیکنان گران قیمت است. ما یک تیم روح