از ابراهیم حاتمی کیا, علی کریمی: محل هرگز/ توجه داشته باشید عملکرد صدا و سیما