هیوندای کنا; اولین ماشین الکتریکی ساخته شده در جهان + عکس