شاهدان مدافع حرمی که این اسرائیل را می ترساند + عکس