کاشانی: مشکل مالی پرسپولیس هفته دیگر و/ محرومیت پرسپولیس لغو شد/ 61 میلیون دلار از دست داده است