یک مشاور سابق امنیت ملی عراق Ibrahim Al-جعفری که رنج می برند از بیماری آلزایمر