انفجار مرگبار گاز در منزل مسکونی در این کهگیلویه و بویراحمد