بازگشت امن یک عضو عرب کنست:اتحاد عربستان سعودی با اسرائیل راست افراطی است شرم آور اسرائیل/ مقاومت حزب الله می ترسند