بیت کوین قانونی است; بیت کوین غیر قانونی است/ آینده از پول مجازی در ایران چه خواهد بود ؟