واکنش برانکو به اطلاعات قلیچ: چگونه اعضای خانواده پرسپولیس برای یک دروازه بان این نظریه است ؟