لاریجانی: غربی منطقه هرزه نمی دانم/ نظامیان آمریکایی در افغانستان لذت ببرید