نتانیاهو: انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس روز اسرائیل!