آمین, زندگی, قرآن فولادوند از ولز سریال خانواده دکتر ماهان شد