دیدار با مردم درگیر در این کنفرانس از شهدای استان سیستان و بلوچستان ایران