واکنش مهناز افشار تبعیض تلویزیون در پوشش جشنواره فجر/ عکس