فیلم | رمان تصویری حمید فاروق نژاد از حوادث خیابان پاسداران.