رئیس مجلس عمان: آماده برگزاری مذاکرات صلح یمن هستیم