عکس؛ جواب دندان شکن رونالدو در واکنش به شایعه مالیاتی