قیمت تبلت media pad M5 M5, پرو, Huawei مشخص شده است