هشدار به مردم برای خرید کالاهای تحت عنوان "لاک طلا"