کار از دلار شد, ارزان قیمت/طرح جدید:یک میلیون و دلار