ایران به منظور بالا بردن سقف به جلو از دستگاه های خودپرداز