مراسم تشییع و پرداخت دو پیکر شهید گمنام در مدرسه, مدرسه مروی