تصویری / شرح فرماندار سمیرم در مورد پیدا کردن قطعات هواپیما تهران-ایران