فیلم/ انتقاد دادستان تهران از اظهارات برخی از مقامات