کشتی فرنگی جام تختی/۴ طلا و ۱۲ برنز در انتظار ایران