استقلال - هلال احمر-صفر; گروه آبی شیرین برابر عربستان سعودی با, بازی, برتر