برنامه غذایی در دوران بارداری, کدام ویتامین ها وظیفه جهت ؟