شهردار سابق کاراکاس: اپوزیسیون ونزوئلا در انتخابات شرکت نمی کند