لکسوس با کیفیت تر است, ماشین با نام تجاری در ایالات متحده