جام تختی 19 بهمن در تبریز/ دعوت به, تیم کشتی فرنگی ایران