احتمال استعفای دو تن از کاخ سفید به دلیل اختلاف با مغلوب ساختن پیشی جستن +عکس