انعطاف پذیری انبوهی از لاشه هواپیما یافت/ ۳۰ در محل سقوط مشاهده شد/۱۵ قربانی شناسایی عکس ها و ویدئوها