گفت: تنش موگرینی وزیر امور خارجه آمریکا در مورد برج های تاریکی