گزارش فدراسیون جهانی وزنه برداری از مهم ترین رویدادهای, مسابقه, ایالات متحده آمریکا