مردم با سرخپوشان برابر سد در ... / تجزیه و تحلیل عملکرد بازیکنان پرسپولیس در این جاسم بن حمد