گالاتاسارای 0 - 0 فنرباغچه؛ دربی اوراسیا برنده نداشت