تقویت 178 واحدی شاخص کل بورس با حمایت نمادهای پالایشی