کامل گزارش از "ایسنا" از شب قبل از سی و دوم از جشنواره موسیقی