رحمانی: لوکوموتیو از قدرتمند ترین و عمیق بود/ گروه مرد آسان نیست