برای دیدار با رئیس فیفا پوتین در مورد جام جهانی ۲۰۱۸