در جلسه این کمیته صبح "به بررسی لایحه بودجه ۹۷" در بخش هایی از امید تشکیل