پرچم ایران در بازی های المپیک در مکزیکو سیتی درگذشت