فشارهای بانک مرکزی افزایش قیمت دلار از بانک ها نرخ بهره امروز: ۳۷۲۱ تومان