تصویری بسیار جالب از مسابقات, عجیب و غریب جریان با اندروید !