از لحاظ سیاسی نیز در این کشور مشغول به کار مشکلات مردم است