مسابقات جهانی سپک/ بانکوک; مدال برنز در تیم مردان در کشور "امیدواریم که که"