نقش دلالان در برگزاری مسابقات دوستانه ایران/ تحریم وساطت در آلمان و فرانسه!