کره شمالی در تمرین مشترک سئول - واشنگتن هشدار, ایالات متحده آمریکا